میزبانی وردپرس

Professional-1GB

✔️ 1 گیگابایت فضا
✔️ ترافیک نامحدود
✔️ انتقال رایگان سایت
✔️ نصب خودکار وردپرس
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ گواهینامه SSL رایگان
✔️ دیسک پر سرعت NVMe
✔️ انتخاب نسخه PHP دارد
✔️ پورت اتصال 1 گیگابیت
✔️ 99.9% ضمانت دسترسی
✔️ 10 روز ضمانت بازگشت وجه
✔️ بکاپ گیری - روزانه
⏱ پشتیبانی به صورت 724

Professional-2GB

✔️ 2 گیگابایت فضا
✔️ ترافیک نامحدود
✔️ انتقال رایگان سایت
✔️ نصب خودکار وردپرس
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ گواهینامه SSL رایگان
✔️ دیسک پر سرعت NVMe
✔️ انتخاب نسخه PHP دارد
✔️ پورت اتصال 1 گیگابیت
✔️ 99.9% ضمانت دسترسی
✔️ 10 روز ضمانت بازگشت وجه
✔️ بکاپ گیری - روزانه
⏱ پشتیبانی به صورت 724

Professional-3GB

✔️ 3 گیگابایت فضا
✔️ ترافیک نامحدود
✔️ انتقال رایگان سایت
✔️ نصب خودکار وردپرس
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ گواهینامه SSL رایگان
✔️ دیسک پر سرعت NVMe
✔️ انتخاب نسخه PHP دارد
✔️ پورت اتصال 1 گیگابیت
✔️ 99.9% ضمانت دسترسی
✔️ 10 روز ضمانت بازگشت وجه
✔️ بکاپ گیری - روزانه
⏱ پشتیبانی به صورت 724